Pris

Pr.1 Januar 2023 koster en plads hos mig 9.700kr. pr. md., hvoraf kommunen dækker 75% af de dokumenterede udgifter. Dog maksimalt 6.410 kr. pr. md.

Deltidsplads

Jeg kan tilbyde deltidsplads hvis det ønskes, fra kl.6.30 til kl.15.00 og prisen vil være 700kr billigere.

Deltidsplads prisen er 2590kr

I vil derfor modtage et skattefrit tilskud på 6.410 kr. pr. md., som vil blive sat ind på jeres konto. Jeres egen betaling for en plads ved mig bliver dermed på 3290kr. pr. md. i 12 mdr.

Herefter indbetaler I det fulde beløb på 9.700 kr. på min konto.

Tilskuddet fra kommunen bliver betalt forud, og I betaler forud til mig, så vi har pengene senest den sidste hverdag i måneden på min konto.

I betaler i alle 12 mdr. i en privat pasningsordning og får tilskud fra kommunen i 12 mdr.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads i en privat pasningsordning.

Der ydes søskenderabat i en privat pasningsordning.

Spørgsmål til økonomien kan rettes til Tine Rohde på tlf. 89 40 22 22.

Indgåelse af aftale:

Når vi er enige om at jeres barn skal gå i Fuglerederen privat pasningsordning indgår vi en kontrakt gældende til barnet skal i børnehave, som vi i fællesskab udfærdiger og underskriver, hvorefter vi indsender den til kommunen, så det økonomiske kan komme på plads.

Vi har også en tillægsaftale som vi gennemgår, og som I underskriver.